PN-EN ISO 5458:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5458:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie geometryczne -- Tolerowanie pozycji

Zakres

Opisano tolerowanie pozycji. Podana metoda tolerowania jest stosowana do położenia punktu, linii nominalnie prostej i powierzchni nominalnie płaskiej, tj. środka kuli, osi otworu lub wałka, płaszczyzny symetrii rowka

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5458:2000 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie geometryczne -- Tolerowanie pozycji
Data publikacji 25-08-2000
Data wycofania 10-08-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 5458:1998 [IDT], ISO 5458:1998 [IDT]
Zastępuje PN-M-01122:1993 - wersja polska
ICS 01.100.20, 17.040.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5458:2018-08 - wersja angielska, PN-EN ISO 5458:2018-08 - wersja polska