PN-EN 61008-1:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61008-1:2013-05 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Podano definicje, wymagania i badania dotyczące wszystkich typów wyłączników różnicowoprądowych bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego (RCCB) do użytku domowego i podobnego. Ma zastosowanie do RCCB na napięcie znamionowe nieprzekraczające 440 V a.c. i prądy znamionowe nieprzekraczające 125 A, do instalacji stałych, przeznaczonych głównie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Podano 85 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61008-1:2007 - wersja polska
Tytuł Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 11-05-2007
Data wycofania 23-05-2013
Liczba stron 151
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 61008-1:2004 [IDT], IEC 61008-1:1996 [MOD], IEC 61008-1:1996/AMD1:2002 [MOD]
Zastępuje PN-EN 61008-1:2005 - wersja angielska
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-EN 61008-1:2013-05 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61008-1:2007/A13:2012E, PN-EN 61008-1:2007/A11:2007E, PN-EN 61008-1:2007/A12:2009E, PN-EN 61008-1:2007/IS1:2008E, PN-EN 61008-1:2007/IS1:2008P