PN-EN 61008-2-1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 2-1: Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCCB o działaniu niezależnym od napięcia sieci

Zakres

Uzupełnia lub modyfikuje odpowiednie rozdziały IEC 61008-1, dostosowując je do wyłączników RCCB, których działanie jest niezależne od napięcia sieci

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61008-2-1:2007 - wersja polska
Tytuł Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 2-1: Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCCB o działaniu niezależnym od napięcia sieci
Data publikacji 09-05-2007
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 61008-2-1:1994 [IDT], EN 61008-2-1:1994/A11:1998 [IDT], EN 61008-2-1:1994/A11:1998/corrigendum Mar. 1999 [IDT], IEC 61008-2-1:1990 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61008-2-1:2002 - wersja angielska
ICS 29.120.50