PN-EN 17460:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Kolejnictwo -- Klejenie pojazdów szynowych i ich podzespołów

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano terminy i określono wymagania dotyczące klejenia i prac uszczelniających w pojazdach szynowych i ich podzespołach niezależnie od materiału spoiwa oraz mechanizmu zestalania, wytrzymałości i właściwości odkształceniowych klejów.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do klejenia i uszczelniania spoiwami podczas:
– rozwoju (preprodukcja);
– produkcji (w produkcji);
– utrzymania wraz z naprawą (postprodukcja);
– zapewniania jakości produkcji, kontroli, utrzymania wraz z naprawą pojazdów szynowych i ich podzespołów.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
– zabezpieczenia śruby za pomocą klejów, jeżeli do tego celu wystarczy zestaw śrubowy bez dodatkowego zabezpieczenia o identycznej konstrukcji złącza;
– złączy hybrydowych, jeżeli oczekiwaną funkcję pełni wyłącznie inna technologia łączenia, np. spawanie, wkręcanie, nitowanie;
– produkcji wulkanizatów;
– produkcji sklejki;
– produkcji kompozytów z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami (kompozyty FRP);
– produkcji bezpiecznego szkła laminowanego;
– czystej hermetyzacji części elektronicznych;
– nakładania jednostronnej samoprzylepnej folii dekoracyjnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17460:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Klejenie pojazdów szynowych i ich podzespołów
Data publikacji 27-12-2022
Liczba stron 101
Grupa cenowa XA
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 17460:2022 [IDT]
ICS 45.060.01, 83.180