PN-EN 15566:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Kolejnictwo -- Tabor kolejowy -- Urządzenie cięgłowe i sprzęg śrubowy

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania dotyczące urządzenia cięgłowego i sprzęgu śrubowego na końcu taboru, które są niezbędne do połączenia z innym taborem (wagonami towarowymi, lokomotywami, pojazdami pasażerskimi, itp.). Niniejszy dokument obejmuje funkcjonalność, konstrukcję, połączenia i badania uwzględniające kryteria oceny dobry/zły urządzenia cięgłowego i sprzęgu śrubowego. W niniejszym dokumencie opisano trzy kategorie urządzenia cięgłowego i sprzęgu śrubowego (1 MN, 1,2 MN i 1,5 MN). Postanowienia wykraczające poza zakres niniejszego dokumentu mogą być uzgodnione w Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna nie jest dokumentem obowiązkowym. Systemy sprzęgające między stale sprzęgniętymi jednostkami pojazdu nie wchodzą w zakres niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15566:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Tabor kolejowy -- Urządzenie cięgłowe i sprzęg śrubowy
Data publikacji 17-01-2023
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15566:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15566:2016-11 - wersja angielska
ICS 45.040, 45.060.01