PN-EN 12082+A1:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Kolejnictwo -- Maźnice -- Badania eksploatacyjne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono zasady i metody dotyczące stanowiskowych badań eksploatacyjnych systemu maźnic z łożyskiem(-ami) tocznym(-i), korpusu, uszczelki(-ek) i smaru. Podano parametry badania i minimalne wymagania eksploatacyjne dotyczące pojazdów eksploatowanych na liniach głównych. Inne parametry badania i wymagania eksploatacyjne mogą być wybrane dla pojazdów eksploatowanych w różnych sieciach (np. kolei miejskiej). Niniejsza norma jest historycznym opracowaniem dotyczącym zastosowania łożyskowania zewnętrznego, ale może być stosowana do pojazdów z innymi układami łożysk (np. z zastosowanym łożyskowaniem wewnętrznym lub dla pojedynczych kół). Podano kilka przykładowych możliwości, w których "sekwencyjne badanie eksploatacyjne" uwzględnia szeroki zakres różnych warunków użytkowania w ramach określonego zastosowania lub platformy pojazdu. Opisano szczegółowo badanie szczelności wodą oraz podstawowe zasady i minimalne wymagania dotyczące badania w terenie. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie wyłącznie do maźnic wyposażonych w łożyska toczne i smary zgodnie z EN 12080 i EN 12081.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12082+A1:2021-11 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Maźnice -- Badania eksploatacyjne
Data publikacji 17-11-2021
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 12082:2017+A1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12082:2017-10 - wersja angielska
ICS 45.040