PN-EN 12081:2017-10 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Kolejnictwo -- Maźnice -- Smary

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania jakościowe dla smarów przeznaczonych
do smarowania łożysk tocznych maźnic zgodnych z EN 12080, niezbędne do niezawodnego działania pociągów w sieciach europejskich. Obejmuje ona procedurę zatwierdzania niezatwierdzonego jeszcze smaru, zarządzanie modyfikacjami zatwierdzonego smaru i metodę kontroli jakości partii smaru. Wymagania dotyczące smaru podano dla dwóch klas prędkości.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12081:2017-10 - wersja polska
Tytuł Kolejnictwo -- Maźnice -- Smary
Data publikacji 09-05-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza EN 12081:2017 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 12081+A1:2011 - wersja angielska
ICS 45.040, 75.100