PN-EN 12082:2017-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12082+A1:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Kolejnictwo -- Maźnice -- Badania eksploatacyjne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono zasady i metody dotyczące badań eksploatacyjnych systemu maźnic łożyskowych, korpusu, uszczelek i smaru. Podano parametry badania i minimalne wymagania dla pojazdów szynowych eksploatowanych na liniach głównych. Inne parametry badania i wymagania eksploatacyjne mogą być wybrane dla pojazdów eksploatowanych w innych sieciach (np. kolei miejskiej). Norma ta jest historycznym opracowaniem dotyczącym maźnic zabudowanych na zewnątrz zestawu kołowego, ale może być stosowana dla pojazdów z innymi układami łożysk (np. przy zastosowanym łożyskowaniu wewnętrznym). Podano kilka przykładowych możliwości, gdzie "sekwencyjna próba sprawności" ma szeroki zakres zastosowania w różnych warunkach eksploatacji w ramach przyjętego, określonego programu lub w konkretnym zastosowaniu platformy badawczej. Opisano szczegółowo opcjonalne badanie szczelności wodą oraz podstawowe zasady i minimalne wymagania dotyczące badania w terenie. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie wyłącznie do maźnic wyposażonych w łożyska toczne i smary zgodnie z EN 12080 i EN 12081.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12082:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Maźnice -- Badania eksploatacyjne
Data publikacji 16-10-2017
Data wycofania 17-11-2021
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 12082:2017 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 12082+A1:2011 - wersja angielska
ICS 45.040
Zastąpiona przez PN-EN 12082+A1:2021-11 - wersja angielska