PN-EN 12082+A1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12082:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Kolejnictwo -- Maźnice -- Badania eksploatacyjne

Zakres

Określono zasady i metody badań eksploatacyjnych maźnic przeznaczonych do wszystkich rodzajów pojazdów kolejowych eksploatowanych na liniach głównych. Szczegółowo opisano prowadzone w trakcie jazdy symulowanej badanie stanowiskowe zespołu maźnicy złożonego z korpusu, łożysk tocznych, uszczelnienia i smaru oraz podano parametry badań. Określono również podstawowe zasady badań terenowych. Zmieniono informacyjny Załącznik ZA dotyczący powiązań niniejszej EN z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, zastępującej dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. Usunięto Załącznik ZB. Podano 12 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12082+A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Maźnice -- Badania eksploatacyjne
Data publikacji 11-02-2011
Data wycofania 16-10-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 12082:2007+A1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12082:2008 - wersja niemiecka, PN-EN 12082:2008 - wersja angielska
ICS 45.040
Zastąpiona przez PN-EN 12082:2017-10 - wersja angielska