PN-EN 62271-102:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-102:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego

Zakres

Określono postanowienia dotyczące odłączników i uziemników prądu przemiennego, przewidzianych do osłoniętych i otwartych stacji wnętrzowych lub napowietrznych, na napięcia powyżej 1000 V i częstotliwości robocze do 60 Hz włącznie. Podano również wymagania dotyczące napędów tych odłączników i uziemników oraz ich wyposażenia pomocniczego. Podano 82 zdefiniowane terminy

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62271-102:2005/AC:2005E
View FilePN-EN 62271-102:2005/AC4:2015-10P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62271-102:2005 - wersja polska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego
Data publikacji 21-01-2005
Data wycofania 31-10-2018
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-102:2002 [IDT], IEC 62271-102:2001 [IDT], IEC 62271-102:2001/COR1:2002 [IDT], IEC 62271-102:2001/COR2:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61129:1999 - wersja polska, PN-EN 62271-102:2003 - wersja angielska, PN-EN 60129:2002 - wersja polska, PN-EN 61259:2000 - wersja polska
ICS 29.130.10, 29.130.99
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-102:2018-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 62271-102:2005/A2:2013-10E, PN-EN 62271-102:2005/AC:2005E, PN-EN 62271-102:2005/A1:2011E, PN-EN 62271-102:2005/AC4:2015-10P