PN-EN 62271-1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62271-1:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne

Zakres

Norma ma zastosowanie do aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego, przeznaczonej do instalowania w warunkach wnętrzowych i napowietrznych, działających przy częstotliwościach roboczych do 60 Hz włącznie, w systemach o napięciach powyżej 1000 V. Norma ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju wysokonapięciowej aparatury rozdzielczej i sterowniczej z wyłączeniem tych przypadków, gdy postanowiono odmiennie w odpowiednich normach IEC na poszczególne rodzaje aparatury rozdzielczej i sterowniczej

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62271-1:2009 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne
Data publikacji 23-07-2009
Data wycofania 01-02-2018
Liczba stron 132
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-1:2008 [IDT], IEC 62271-1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60694:2004 - wersja polska
ICS 29.130.10, 29.130.99
Zastąpiona przez PN-EN 62271-1:2018-02 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 62271-1:2009/A1:2011E