PN-EN 62271-202:2014-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-202:2023-03 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62271 określa warunki pracy, dane znamionowe, ogólne wymagania budowy i metody badawcze stacji transformatorowych prefabrykowanych wysokiego napięcia/niskiego napięcia lub niskiego napięcia / wysokiego napięcia, przyłączanych przy użyciu kabli, obsługiwanych od wewnątrz (typu walk-in) lub zewnątrz (typu non-walk-in), przewidzianych do sieci prądu przemiennego o częstotliwościach do 60 Hz i napięciach znamionowych powyżej 1 kV do 52 kV włącznie po stronie wysokiego napięcia. Stacje te mogą być wyposażone w jeden lub kilka transformatorów i są przeznaczone do instalowania w warunkach napowietrznych w miejscach ogólnie dostępnych tam gdzie jest zapewniona ochrona personelu. Stacje transformatorowe prefabrykowane mogą być lokowane jako naziemne lub częściowo lub całkowicie zagłębione w ziemi. Na ogół prefabrykowane stacje transformatorowe składają się z obudowy zawierającej następujące komponenty: - transformatory; - rozdzielnice wysokiego napięcia i niskiego napięcia; - wewnętrzne połączenia wysokiego napięcia i niskiego napięcia; - wyposażenie i obwody pomocnicze. W odniesieniu do rozwiązań stacji, w których nie występują wszystkie komponenty odpowiednie postanowienia niniejszej normy mają również zastosowanie (np. instalacja składająca się z transformatora i rozdzielnicy niskiego napięcia). Zaleca się, aby stacje transformatorowe nieprefabrykowane były zgodne z wymaganiami IEC 61936-1:2010.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62271-202:2014-12/AC1:2015-07E - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 27-07-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 62271-202:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie
Data publikacji 11-12-2014
Data wycofania 10-03-2023
Liczba stron 106
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-202:2014 [IDT], IEC 62271-202:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-202:2010 - wersja polska
ICS 29.130.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-202:2023-03 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 62271-202:2014-12/AC1:2015-07E