PN-EN 62271-202:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62271-202:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie

Zakres

Określono warunki pracy, dane znamionowe, ogólne wymagania konstrukcyjne i metody badań prefabrykowanych napowietrznych stacji transformatorowych instalowanych w miejscach ogólnie dostępnych, przyłączanych przy użyciu kabli i obsługiwanych od wewnątrz lub z zewnątrz. Norma dotyczy stacji prądu przemiennego o częstotliwości sieciowej do 60 Hz włącznie, na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie, wyposażonych w jeden lub więcej transformatorów. Prawidłowa konstrukcja i przeznaczenie stacji są weryfikowane za pomocą odpowiednich badań typu opisanych w niniejszej normie, łącznie z próbami w warunkach wewnętrznego zwarcia łukowego

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62271-202:2010 - wersja polska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie
Data publikacji 16-09-2010
Data wycofania 11-12-2014
Liczba stron 71
Grupa cenowa W
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-202:2007 [IDT], IEC 62271-202:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-202:2007 - wersja angielska
ICS 29.130.10
Zastąpiona przez PN-EN 62271-202:2014-12 - wersja angielska