PN-EN 1279-1:2018-08 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 1: Postanowienia ogólne, opis systemu, zasady substytucji, tolerancje i jakość wizualna

Zakres

W niniejszym dokumencie (wszystkie jego części) podano wymagania dotyczące izolacyjnych szyb zespolonych. Główne zamierzone zastosowania izolacyjnych szyb zespolonych to instalacje w oknach, drzwiach, ścianach osłonowych, oszkleniach klejonych do drzwi, okien i ścian osłonowych, dachach i ściankach działowych.
Spełnienie wymagań niniejszej normy wskazuje, że izolacyjne szyby zespolone spełniają potrzeby związane z przeznaczeniem i zapewniają, poprzez ocenę zgodności z niniejszą normą, że parametry wizualne, energetyczne, akustyczne i bezpieczeństwa nie zmieniają się znacząco w czasie.
W przypadkach, w których nie ma ochrony przed bezpośrednim promieniowaniem ultrafioletowym lub trwałym obciążeniem ścinającym na uszczelnieniu obrzeża, jak w oszkleniach klejonych do drzwi, okien i systemów ścian osłonowych, należy przestrzegać dodatkowych europejskich specyfikacji technicznych (patrz EN 15434, EN 13022-1 i prEN 16759).
Izolacyjne szyby zespolone przeznaczone do celów artystycznych (np. szkło ołowiowe lub szkło stapiane) są wyłączone z zakresu niniejszej normy.
Próżniowe szkło izolacyjne nie zostało uwzględnione w niniejszej normie (patrz ISO DIS 19916-1).
Kompozyty szkło/plastik mieszczą się w zakresie, o ile powierzchnia styku ze szczeliwami jest szklanym komponentem.
UWAGA W przypadku wyrobów szklanych z przewodami elektrycznymi lub połączeniami, np. z alarmem lub do celów grzewczych, można stosować inne dyrektywy, np. dyrektywę dotyczącą niskiego napięcia.
W niniejszej Normie Europejskiej podano definicje izolacyjnych szyb zespolonych oraz zasady opisu systemu, jakości optycznej i wizualnej, tolerancji wymiarowych, a także opisano zasady zastępowania oparte na istniejącym opisie systemu.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1279-1:2018-08 - wersja polska
Tytuł Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 1: Postanowienia ogólne, opis systemu, zasady substytucji, tolerancje i jakość wizualna
Data publikacji 18-08-2020
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN 1279-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1279-1:2006/AC:2006 - wersja polska, PN-EN 1279-1:2006 - wersja polska
ICS 81.040.20