PN-EN 1279-5:2018-08 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 5: Norma wyrobu

Zakres

Niniejszy dokument obejmuje normę wyrobu dotyczącą izolacyjnych szyb zespolonych (IGU) przeznaczonych do stosowania w budownictwie.
UWAGA 1 Szyby zespolone, których przeznaczenie jest wyłącznie artystyczne, a tym samym żadna z zasadniczych charakterystyk nie jest wymagana, nie podlegają oznakowaniu znakiem CE i nie są przedmiotem niniejszej normy.
UWAGA 2 W przypadku wyrobów szklanych z przewodami elektrycznymi lub połączeniami np. z alarmem lub ogrzewaniem można stosować inne dyrektywy, np. dyrektywę dotyczącą niskiego napięcia.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1279-5:2018-08 - wersja polska
Tytuł Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 5: Norma wyrobu
Data publikacji 18-11-2021
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN 1279-5:2018 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 1279-5+A2:2011 - wersja polska
ICS 81.040.20