PN-EN 1279-3:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 3: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości utraty gazu i tolerancji stężenia gazu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metodę badania wyznaczania wskaźnika utraty gazu i określono wymagania dotyczące wartości granicznych wskaźnika utraty gazu i stężenia gazu dla izolacyjnych szyb zespolonych wypełnionych gazem, wykonanych:
a) według EN 1279-1:2018 i wyprodukowanych według EN 1279-6:2018, lub
b) w celu wykazania, że komponenty (np. uszczelnienia obrzeży lub ramki dystansowe) umożliwią izolacyjnej szybie zespolonej spełnienie wymagań podanych w EN 1279-1:2018, Rozdział 6.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1279-3:2018-08/Ap1:2023-07E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 1279-3:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 3: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości utraty gazu i tolerancji stężenia gazu
Data publikacji 30-08-2018
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN 1279-3:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1279-3:2004 - wersja polska
ICS 81.040.20
Elementy dodatkowe PN-EN 1279-3:2018-08/Ap1:2023-07E