PN-EN 1279-3:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 3: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu i tolerancji koncentracji gazu

Zakres

Niniejsza Norma Europejska opisuje metodę badania w celu określenia stopnia utraty gazu i określa wymagania odnośnie wartości granicznych stopnia utraty gazu i koncentracji gazu w izolacyjnych szybach zespolonych wypełnianych gazem wykonanych:
a) zgodnie z EN 1279-1:2018 i z EN 1279-6:2018 lub
b) w celu zademonstrowania, że komponenty (np. uszczelniacze krawędzi lub ramki dystansowe) umożliwiają izolacyjnym szybom zespolonym zgodność z wymaganiami podanymi w EN 1279-1:2018, Rozdział 6.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1279-3:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 3: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu i tolerancji koncentracji gazu
Data publikacji 30-08-2018
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN 1279-3:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1279-3:2004 - wersja polska
ICS 81.040.20