PN-EN 1279-4:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 4: Metody badania fizycznych właściwości komponentów uszczelnień obrzeży i elementów wstawianych do szyb

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania i opisuje metody badania komponentów uszczelniających krawędź i elementów wstawianych do szyb. Obejmuje identyfikację, określenie cech fizycznych i ocenę cech używanych w zasadach substytucji zgodnie z EN 1279-1:2018.
EN 1279-2:2018 i EN 1279-3:2018 mają także zastosowanie w celu wykazania że komponenty uszczelnienia krawędzi pozwalają izolacyjnym szybom zespolonym spełniać wymagania podane w EN 1279-1:2018 Rozdział 6.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1279-4:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 4: Metody badania fizycznych właściwości komponentów uszczelnień obrzeży i elementów wstawianych do szyb
Data publikacji 30-08-2018
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN 1279-4:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1279-4:2004 - wersja polska
ICS 81.040.20