PN-EN 1279-5:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 5: Norma wyrobu

Zakres

Niniejszy dokument obejmuje normę wyrobu izolacyjnych szyb zespolonych (IGU) do stosowania w budownictwie.
UWAGA 1 Szyby, których przeznaczenie jest tylko artystyczne i dla których żadne podstawowe charakterystyki nie są wymagane, nie podlegają oznakowaniu CE i nie są częścią niniejszej normy.
UWAGA 2 W przypadku wyrobów z przewodami elektrycznymi lub połączeniami, np. z alarmem lub ogrzewaniem, mogą mieć zastosowanie inne dyrektywy np. dyrektywa dla Urządzeń niskonapięciowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1279-5:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 5: Norma wyrobu
Data publikacji 30-08-2018
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN 1279-5:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1279-5+A2:2011 - wersja polska
ICS 81.040.20