PN-EN 1279-2:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci

Zakres

Niniejszy dokument opisuje metodę badania w celu określenia wskaźnika przenikania wilgoci i określa wymagania odnośnie granicznych wartości dla izolacyjnych szyb zespolonych wykonanych:
a) zgodnie z EN 1279-1:2018 i wyprodukowanych z EN 1279-6:2018 lub
b) w celu zademonstrowania, że komponenty (np. uszczelniacze krawędzi lub ramki dystansowe) umożliwiają izolacyjnym szybom zespolonym zgodność z wymaganiami podanymi w EN 1279-1:2018, Rozdział 6.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1279-2:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci
Data publikacji 30-08-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN 1279-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1279-2:2004/Ap1:2005 - wersja polska, PN-EN 1279-2:2004 - wersja polska
ICS 81.040.20