PN-EN 4700-005:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stale i stopy żaroodporne -- Wyroby przerobione plastycznie -- Specyfikacja techniczna -- Część 005: Materiał wyjściowy do kucia

Zakres

Określono wymagania dotyczące zamawiania, wytwarzania, badań, kontroli i dostawy materiału wyjściowego do kucia ze stali i stopów żaroodpornych, przeznaczonego do zastosowań w lotnictwie i kosmonautyce

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 4700-005:2010 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Stale i stopy żaroodporne -- Wyroby przerobione plastycznie -- Specyfikacja techniczna -- Część 005: Materiał wyjściowy do kucia
Data publikacji 28-12-2010
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 4700-005:2010 [IDT]
ICS 49.060