PN-EN ISO 580:2006 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych -- Kształtki wtryskowe z tworzyw termoplastycznych -- Metody wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

Zakres

Określono metody wizualnej oceny wpływu ogrzewania na kształtki wtryskowe z tworzyw termoplastycznych, włączając pękanie lub rozwarstwienia wywołane przez naprężenia szczątkowe. Metody te są przeznaczone do badania kształtek stosowanych w systemach ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz do kształtek składających się z połączenia kilku części wtryskowych

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 580:2006 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych -- Kształtki wtryskowe z tworzyw termoplastycznych -- Metody wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania
Data publikacji 23-08-2006
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 580:2005 [IDT], ISO 580:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 580:2005 - wersja angielska
ICS 23.040.45