PN-EN 81346-2:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 81346-2:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 2: Klasyfikacja obiektów i klasy kodów

Zakres

Podano definicje klas i podklas obiektów na podstawie przeznaczenia lub związków zadaniowych rozpatrywanych obiektów, razem z ich kodami literowymi stosowanymi w oznaczeniach referencyjnych. Klasyfikacja dotyczy obiektów ze wszystkich dziedzin techniki i może być stosowana we wszystkich dyscyplinach technicznych w jakichkolwiek procesach projektowania

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81346-2:2009 - wersja angielska
Tytuł Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 2: Klasyfikacja obiektów i klasy kodów
Data publikacji 28-12-2009
Data wycofania 19-11-2019
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN 81346-2:2009 [IDT], IEC 81346-2:2009 [IDT], IEC 81346-2:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61346-2:2002 - wersja angielska
ICS 01.110, 29.020
Zastąpiona przez PN-EN IEC 81346-2:2019-11 - wersja angielska