PN-EN 998-2:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 998-2:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa murarska

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące zapraw murarskich wytwarzanych w zakładzie (do układania, łączenia i spoinowania wyrobów), przeznaczonych do ścian murowanych, słupów i ścian działowych (np. w murach licowych i tynkowanych, konstrukcjach murowych przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń, w budownictwie i inżynierii lądowej). W niniejszej Normie Europejskiej określono właściwości użytkowe zapraw świeżych: czas zachowania właściwości roboczych, zawartość chlorków, zawartość powietrza, gęstość i czas korekty (w odniesieniu do zapraw do cienkich spoin). W normie określono także właściwości użytkowe zapraw stwardniałych: wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość spoiny i gęstość mierzone zgodnie z odpowiednimi metodami badań podanymi w oddzielnych Normach Europejskich

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 998-2:2012 - wersja polska
Tytuł Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa murarska
Data publikacji 11-07-2012
Data wycofania 19-12-2016
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 998-2:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 998-2:2010 - wersja niemiecka, PN-EN 998-2:2010 - wersja angielska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 998-2:2016-12 - wersja angielska