PN-EN 998-1:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 998-1:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do zapraw tynkarskich wytwarzanych w zakładzie, których podstawą są spoiwa nieorganiczne, przewidzianych do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego na ścianach, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych. Norma zawiera definicje oraz wymagania dotyczące końcowych właściwości użytkowych. Norma nie dotyczy zapraw, w których głównym aktywnym czynnikiem wiążącym jest spoiwo siarczanowo-wapniowe (gipsowe)

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 998-1:2012 - wersja polska
Tytuł Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska
Data publikacji 09-07-2012
Data wycofania 19-12-2016
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 998-1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 998-1:2010 - wersja angielska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 998-1:2016-12 - wersja angielska