PN-EN 15824:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15824:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych

Zakres

Dokument jest stosowany w odniesieniu do fabrycznie wytworzonych tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych stosowanych do pokryć zewnętrznych i wewnętrznych ścian, słupów, ścian działowych i piwnic. Jest także stosowany w odniesieniu do tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach nieorganicznych takich jak silikaty, silany, siloksany i silikony. Podano definicje i wymagania dotyczące końcowych właściwości użytkowych. Włączono odpowiednie kategorie charakterystyczne do projektowania tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Nie stosuje się dokumentu w odniesieniu do materiałów pokryciowych i systemów pokryć zgodnych z EN 1062-1 oraz EN 13300. Nie podano zaleceń do projektowania i stosowania tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Jednakże dokument może być stosowany do określania tynków zewnętrznych i wewnętrznych łącznie z zasadami stosowania i z krajowymi wymaganiami dotyczącymi odbioru prac budowlanych

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15824:2010 - wersja polska
Tytuł Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych
Data publikacji 03-11-2010
Data wycofania 18-07-2017
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 15824:2009 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 15824:2009 - wersja angielska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 15824:2017-07 - wersja angielska