PN-C-81914:2002 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

Zakres

Podano podział farb na trzy rodzaje, w zależności od właściwości mechanicznych. Ustalono wymagania i metody badań, dotyczące właściwości fizykochemicznych poszczególnych rodzajów farb oraz właściwości dekoracyjnych, mechanicznych i odpornościowych powłok. Podano sposób pobierania próbek, sprawdzania i przygotowania próbek do badań, przygotowania powłok do badań i oznaczania grubości powłoki. Ustalono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-81914:2002 - wersja polska
Tytuł Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
Data publikacji 05-11-2002
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Zastępuje PN-C-81914:1998 - wersja polska
ICS 91.180, 87.040
Elementy dodatkowe PN-C-81914:2002/Az1:2015-03P