PN-EN 1015-9:2001 - wersja polska

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN
Metody badań zapraw do murów -- Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy

Zakres

Ustalono metodę określania czasu zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżo zarobionych zapraw. Metoda A jest metodą do określania czasu zachowania właściwości roboczych zapraw ogólnego stosowania lub zapraw do obrzutki, włączając te zawierające spoiwa mineralne oraz kruszywa lekkie i zwykłe. Metody B i C są metodami do określania czasu zachowania właściwości roboczych i czasu korekty zapraw do wykonywania wypraw cienkowarstwowych

* wymagane pola

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1015-9:2001 - wersja polska
Tytuł Metody badań zapraw do murów -- Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy
Data publikacji 11-09-2001
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 1015-9:1999 [IDT]
ICS 91.100.10
Elementy dodatkowe PN-EN 1015-9:2001/A1:2007E