PN-EN 1015-6:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN
Metody badań zapraw do murów -- Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy

Zakres

Opisano metody określania gęstości objętościowej świeżych zapraw włączając te, które zawierają spoiwa mineralne oraz kruszywa zwykłe i lekkie

* wymagane pola

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1015-6:2000 - wersja polska
Tytuł Metody badań zapraw do murów -- Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy
Data publikacji 25-08-2000
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 1015-6:1998 [IDT]
ICS 91.100.10
Elementy dodatkowe PN-EN 1015-6:2000/A1:2007E