PN-EN 1015-2:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN
Metody badań zapraw do murów -- Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań

Zakres

Określono metody pobierania próbki ogólnej świeżej zaprawy i przygotowanie z niej próbki do badań. Określono procedurę wytwarzania próbek zaprawy z suchych składników i wody. Podano definicje następujących terminów: partia, porcja, próbka pierwotna, próbka ogólna, próbka ogólna badawcza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1015-2:2000 - wersja polska
Tytuł Metody badań zapraw do murów -- Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań
Data publikacji 25-08-2000
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 1015-2:1998 [IDT]
ICS 91.100.10
Elementy dodatkowe PN-EN 1015-2:2000/A1:2007E