PN-EN 1015-10:2001 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Metody badań zapraw do murów -- Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy

Zakres

Ustalono metodę określania gęstości wysuszonych stwardniałych zapraw lekkich, ogólnego stosowania i cienkowarstwowych przy użyciu próbek o regularnych kształtach

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1015-10:2001 - wersja polska
Tytuł Metody badań zapraw do murów -- Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy
Data publikacji 11-09-2001
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 1015-10:1999 [IDT]
ICS 91.100.10
Elementy dodatkowe PN-EN 1015-10:2001/A1:2007E