PN-EN 1015-18:2003 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Metody badań zapraw do murów -- Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy

Zakres

Opisano metodę określania współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym przez zaprawy zawierające spoiwa mineralne oraz kruszywa zwykłe i lekkie

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1015-18:2003 - wersja polska
Tytuł Metody badań zapraw do murów -- Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy
Data publikacji 03-10-2003
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 1015-18:2002 [IDT]
ICS 91.100.10