Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody ogólnego zastosowania -- Metody oznaczania gęstości -- Sprawdzenia nasiąkliwości wodą -- Sprawdzenie skurczu

Zakres

Opisano metody oznaczania gęstości, absorpcji wody oraz wielkości skurczu najczęściej stosowanych materiałów izolacyjnych i powłokowych (mieszanki gumowe, polwinity, polietylen, polipropylen itp.). Badania te dotyczą polimerowych materiałów izolacyjnych i powłokowych stosowanych w kablach energetycznych i telekomunikacyjnych, łącznie z kablami okrętowymi

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-1-3:1999 - wersja polska
Tytuł Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody ogólnego zastosowania -- Metody oznaczania gęstości -- Sprawdzenia nasiąkliwości wodą -- Sprawdzenie skurczu
Data publikacji 16-11-1999
Data wycofania 01-10-2012
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-1-3:1995 [IDT], IEC 60811-1-3:1993 [IDT]
Zastępuje PN-E-04160-58:1993 - wersja polska, PN-E-04160-45:1988 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01
Zastąpiona przez PN-EN 60811-606:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-502:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-503:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-402:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-100:2012 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60811-1-3:1999/A1:2002P