Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody ogólnego zastosowania -- Metody oznaczania gęstości -- Sprawdzenia nasiąkliwości wodą -- Sprawdzenie skurczu

Zakres

Dodano metodę badania wypełnionego polietylenu (PE) przez pomiar masy właściwej oraz rozszerzono zakres normy o kable światłowodowe

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-1-3:1999/A1:2002 - wersja polska
Tytuł Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody ogólnego zastosowania -- Metody oznaczania gęstości -- Sprawdzenia nasiąkliwości wodą -- Sprawdzenie skurczu
Data publikacji 23-12-2002
Data wycofania 01-10-2012
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-1-3:1995/A1:2001 [IDT], IEC 60811-1-3:1993/AMD1:2001 [IDT]
ICS 29.060.20, 29.035.01
Zastąpiona przez PN-EN 60811-606:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-502:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-503:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-402:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-100:2012 - wersja angielska