PN-E-04160-58:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-1-3:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Metody badań wspólne dla izolacyjnych i oponowych materiałów kablowych -- Metody ogólne -- Sprawdzanie nasiąkliwości wodą

Zakres

Opisano sposoby sprawdzania nasiąkliwości wodą próbek izolacyjnych i oponowych materiałów kablowych metodą elektryczną (napięcie przebicia) oraz metodą grawimetryczną (przyrostu masy próbki).

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04160-58:1993 - wersja polska
Tytuł Metody badań wspólne dla izolacyjnych i oponowych materiałów kablowych -- Metody ogólne -- Sprawdzanie nasiąkliwości wodą
Data publikacji 30-06-1993
Data wycofania 16-11-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Zastępuje PN-E-04160-58:1973 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01
Zastąpiona przez PN-EN 60811-1-3:1999 - wersja polska