Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody ogólnego zastosowania -- Pomiary grubości i wymiarów zewnętrznych -- Sprawdzenia właściwości mechanicznych

Zakres

Opisano metody pomiaru grubości izolacji, grubości powłok niemetalowych, wymiarów zewnętrznych oraz sprawdzania mechanicznych właściwości materiałów izolacyjnych i powłokowych (gumy, polwinitu, polietylenu, polipropylenu itp.)

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-1-1:1999 - wersja polska
Tytuł Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody ogólnego zastosowania -- Pomiary grubości i wymiarów zewnętrznych -- Sprawdzenia właściwości mechanicznych
Data publikacji 16-11-1999
Data wycofania 01-10-2012
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-1-1:1995 [IDT], IEC 60811-1-1:1993 [IDT]
Zastępuje PN-E-04160-03:1988 - wersja polska, PN-E-04160-15:1983 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01
Zastąpiona przez PN-EN 60811-501:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-202:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-203:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-100:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-201:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-202:2012 - wersja polska, PN-EN 60811-201:2012 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002P