PN-EN 60811-201:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 201: Badania ogólne -- Pomiar grubości izolacji

Zakres

W niniejszej części 201 IEC 60811 podano metody pomiaru grubości izolacji odnoszące się do najbardziej powszechnych typów mieszanek izolacyjnych (usieciowanych, PVC, PE, PP, itp.).

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejsza norma częściowo zastępuje PN-EN 60811-1-1:1999 w zakresie pomiarów grubości izolacji. Łącznie z PN-EN 60811-100:2012, PN-EN 60811-202:2012, PN-EN 60811-203:2012, PN-EN 60811-501:2012 zastępuje ją całkowicie.
Numer PN-EN 60811-201:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 201: Badania ogólne -- Pomiar grubości izolacji
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-201:2012 [IDT], IEC 60811-201:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-1-1:1999 - wersja polska, PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01
Elementy dodatkowe PN-EN 60811-201:2012/A1:2018-02E