PN-EN 60811-507:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 507: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie wydłużenia trwałego w podwyższonej temperaturze tworzyw usieciowanych

Zakres

Podano procedurę sprawdzenia wydłużenia trwałego w podwyższonej temperaturze stosowaną do usieciowanych mieszanek tworzyw sztucznych (wykorzystywanych do produkcji izolacji i powłok). Badanie jest przeprowadzane w suszarce. Badane próbki są zawieszane w suszarce i obciążane odważnikiem. Wydłużenie jest mierzone po 10 minutach od momentu uzyskania przez suszarkę ponownie zadanej temperatury

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-507:2012 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 507: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie wydłużenia trwałego w podwyższonej temperaturze tworzyw usieciowanych
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-507:2012 [IDT], IEC 60811-507:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60811-2-1:1999 - wersja polska, PN-EN 60811-2-1:1999/A1:2002 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01