Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Metody badania elastomerów -- Sprawdzenie odporności na działanie ozonu -- Sprawdzenie wydłużenia trwałego w podwyższonej temperaturze -- Sprawdzenie odporności na działanie oleju

Zakres

Opisano metody badań polimerowych izolacyjnych i powłokowych materiałów stosowanych w kablach energetycznych i telekomunikacyjnych, łącznie z kablami okrętowymi. Podano wymagania dotyczące większości powszechnie produkowanych kabli i przewodów oraz materiałów kablowych

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-2-1:1999 - wersja polska
Tytuł Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Metody badania elastomerów -- Sprawdzenie odporności na działanie ozonu -- Sprawdzenie wydłużenia trwałego w podwyższonej temperaturze -- Sprawdzenie odporności na działanie oleju
Data publikacji 09-12-1999
Data wycofania 01-10-2012
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-2-1:1998 [IDT], IEC 60811-2-1:1998 [IDT]
Zastępuje PN-E-04160-38:1991 - wersja polska, PN-E-04160-32:1987 - wersja polska, PN-E-04160-35:1988 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN 60811-507:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-403:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-404:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-100:2012 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60811-2-1:1999/A1:2002P