PN-E-04160-35:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-2-1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie odporności na działanie oleju lub benzyny

Zakres

Opisano metodę sprawdzania odporności próbek izolacji lub powłoki pobranej z kabli lub przewodów na działanie oleju lub benzyny. Po zanurzeniu przez określony czas w cieczy probierczej sprawdza się zmiany właściwości mechanicznych przy rozciąganiu i/lub zmiany objętości

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04160-35:1988 - wersja polska
Tytuł Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie odporności na działanie oleju lub benzyny
Data publikacji 19-03-1988
Data wycofania 30-03-2012
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Zastępuje PN-E-04160-35:1973 - wersja polska
ICS 29.060.20
Zastąpiona przez PN-EN 60811-2-1:1999 - wersja polska