PN-EN ISO 3381:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3381:2022-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych

Zakres

Jako EN ISO 3381:2011 przyjęto bez żadnych zmian tekst ISO 3381:2005, w której zdefiniowano 13 podstawowych pojęć związanych z pomiarem hałasu wewnątrz pojazdów szynowych, ustalono warunki do osiągnięcia powtarzalnych i porównywalnych wyników pomiarów poziomów i spektrów hałasu wewnątrz wszystkich rodzajów pojazdów jeżdżących po szynach lub innych torach stałych, z wyjątkiem eksploatowanych pojazdów do utrzymania toru. Określono również wielkości mierzone i przyrządy pomiarowe oraz warunki pomiarów i sposób postępowania podczas ich prowadzenia, jak i formę opracowania wyników i raportu z pomiarów. Zmieniono informacyjny Załącznik ZA dotyczący powiązań niniejszej normy z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, zastępującej Dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-09-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN ISO 3381:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych
Data publikacji 18-04-2011
Data wycofania 17-02-2022
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN ISO 3381:2011 [IDT], ISO 3381:2005 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN ISO 3381:2005 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 3381:2005 - wersja angielska
ICS 45.060.01, 17.140.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3381:2022-02 - wersja angielska