PN-EN 15892:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3381:2022-02 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Pomiar hałasu wewnątrz kabin maszynisty

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badań typu do pomiaru poziomów hałasu wewnątrz kabin maszynisty pojazdów kolejowych w celu oceny zgodności z przepisami prawa europejskiego w tym zakresie. UWAGA Stosowna legislacja europejska zawiera dyrektywę 2003/10/WE z dnia 6 lutego 2003 r. i decyzje Komisji: z dnia 23 grudnia 2005 r. (Specyfikacja techniczna interoperacyjności podsystemu 'tabor kolejowy - hałas' transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych) oraz z dnia 21 lutego 2008 r. (Specyfikacja techniczna interoperacyjności podsystemu 'tabor' transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości). Metoda ta ma zastosowanie do: pomiaru hałasu wewnątrz kabiny maszynisty wywoływanego zewnętrznymi ostrzegawczymi sygnałami dźwiękowymi podczas postoju pojazdu; pomiaru hałasu wewnątrz kabiny maszynisty w czasie jazdy pojazdu. Metody tej nie stosuje się do: pomiarów dodatkowych, które mogą być wymagane do prób odbiorczych, ale nie są wymagane przez TSI powołane w niniejszej normie; pomiaru hałasu emitowanego przez wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia sygnalizacji dźwiękowej inne niż ostrzegawcze zewnętrzne sygnały dźwiękowe; bieżącego monitorowania narażenia załogi pociągu na hałas. Procedury badawcze podane w niniejszej Normie Europejskiej, według których pomiary prowadzone są z dokładnością 2 dB (klasa 2), stanowią metodę określania hałasu, zalecaną zgodnie z EN ISO 12001

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-09-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 15892:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Pomiar hałasu wewnątrz kabin maszynisty
Data publikacji 21-07-2011
Data wycofania 17-02-2022
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15892:2011 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 45.060.10, 17.140.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3381:2022-02 - wersja angielska