PN-EN 12663-1+A1:2015-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12663-1+A2:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kolejnictwo -- Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych -- Część 1: Lokomotywy i tabor pasażerski (i metoda alternatywna dla wagonów towarowych)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono minimalne wymagania konstrukcyjne dla pudeł kolejowych pojazdów szynowych.
Wyszczególniono obciążenia dla pudeł pojazdów które powinny być zdolne przenosić, określono dane materiałów które powinny być stosowane i przedstawiono zasady, które należy stosować do weryfikacji konstrukcji poprzez analizy i badania. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do lokomotyw i taboru pasażerskiego. EN 12663-2 przewiduje procedurę weryfikacji dla wagonów towarowych, a także odnosi się do metod opisanych w niniejszej normie jako alternatywne dla wagonów towarowych.
Pojazdy szynowe podzielone są na kategorie, które mają zastosowanie tylko do wymagań konstrukcyjnych pudeł kolejowych pojazdów szynowych. W przypadku gdy niektóre pojazdy szynowe nie mieszczą się w żadnej z określonych kategorii wymagania konstrukcyjne dla takich pojazdów powinny być częścią specyfikacji i opierać się na zasadach przedstawionych w niniejszej Normie Europejskiej. Norma ta ma zastosowanie do wszystkich kolejowych pojazdów szynowych w obrębie UE i EFTA. Określone wymagania zakładają takie warunki pracy i ich okoliczności, które są powszechne w tych krajach.
W uzupełnieniu do wymagań konstrukcyjnych zawartych w niniejszej Normy Europejskiej dla wszystkich pojazdów szynowych przeznaczonych do przewozu pasażerów mogą być wymagane dodatkowe cechy konstrukcyjne związane z ochroną pasażerów w przypadku zderzenia awaryjnego. Wymagania te są podane w EN 15227.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-05-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 12663-1+A1:2015-01 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych -- Część 1: Lokomotywy i tabor pasażerski (i metoda alternatywna dla wagonów towarowych)
Data publikacji 26-01-2015
Data wycofania 26-04-2024
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 12663-1:2010+A1:2014 [IDT]
Dyrektywa 2016/797/EU
Zastępuje PN-EN 12663-1:2010 - wersja angielska, PN-EN 12663-1:2010 - wersja niemiecka
ICS 45.060.20
Zastąpiona przez PN-EN 12663-1+A2:2024-04 - wersja angielska