PN-EN 15227+A1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15227:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kolejnictwo -- Wymagania zderzeniowe dla pudeł pojazdów szynowych

Zakres

Podano wymagania i środki dotyczące bezpieczeństwa biernego w celu ochrony pojazdów kolejowych przed zderzeniami oraz określono odpowiednie właściwości do spełnienia tych wymagań. Zawarto wytyczne do ustalenia warunków, na które powinny być odporne lokomotywy i pojazdy pasażerskie podczas zderzenia. Ujęto wymagania dla pudeł pojazdów i zespolonych z nimi elementów mechanicznych przeznaczonych do pochłaniania energii podczas zderzenia. Podano ogólne charakterystyki, metody pochłaniania energii i przebieg zderzeń. Zmieniono informacyjny Załącznik ZA dotyczący powiązań niniejszej EN z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, zastępującej dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. Umieszczono 25 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15227+A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Wymagania zderzeniowe dla pudeł pojazdów szynowych
Data publikacji 11-03-2011
Data wycofania 29-09-2020
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15227:2008+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 15227:2008 - wersja niemiecka, PN-EN 15227:2008 - wersja angielska
ICS 45.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 15227:2020-09 - wersja angielska