PN-EN 15020+A1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15020:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Kolejnictwo -- Sprzęg holowniczy -- Wymagania eksploatacyjne, geometria specjalna części współpracujących i metody badań

Zakres

Sprecyzowano wymagania dotyczące sprzęgu holowniczego interoperacyjnych pociągów zespołowych i zespołów trakcyjnych oraz interfejsów, z którymi sprzęg holowniczy ma być zgodny przy zastosowaniu w akcjach ratowniczych. Podano charakterystyki urządzeń cięgłowych, procedurę montażu sprzęgu oraz wymagania eksploatacyjne, wytrzymałościowe i materiałowe. Określono badania typu i wyrobu, jakim należy poddać sprzęg holowniczy. Zmieniono informacyjny Załącznik ZA dotyczący powiązań niniejszej normy z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, zastępującej dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15020+A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Sprzęg holowniczy -- Wymagania eksploatacyjne, geometria specjalna części współpracujących i metody badań
Data publikacji 11-03-2011
Data wycofania 16-01-2023
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15020:2006+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 15020:2007 - wersja angielska
ICS 45.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 15020:2023-01 - wersja angielska