PN-EN 15020:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kolejnictwo -- Sprzęg ratunkowy -- Wymagania eksploatacyjne, określona geometria interfejsu i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące sprzęgu ratunkowego dla składów pociągów zgodnych z Techniczną Specyfikacją Interoperacyjności odnoszącą się do podsystemu tabor lokomotywy i tabor pasażerski (TSI Loc and Pas). Niniejszy dokument określa sprzęg ratunkowy przewidziany do połączenia pojazdu ratunkowego wyposażonego w hak holowniczy zgodnie z EN 15566:2022 i układ czołownicy zgodnie z EN 16839:2022 z pociągiem, który ma być uratowany, wyposażonym w sprzęg automatyczny Typu 10 zgodnie z EN 16019:2014. Postanowienia wykraczające poza zakres niniejszego dokumentu są określone w Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna nie jest dokumentem obowiązkowym. Niniejszy dokument dotyczy wymagań i badań sprzęgu ratunkowego. Wymagania dotyczące interfejsów sprzęgających sprzęgów końcowych określono w EN 16019:2014.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15020:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Sprzęg ratunkowy -- Wymagania eksploatacyjne, określona geometria interfejsu i metody badań
Data publikacji 16-01-2023
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15020:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15020+A1:2011 - wersja angielska
ICS 45.060.01