PN-EN IEC 61133:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Badanie pojazdów szynowych po zakończeniu budowy a przed wprowadzeniem do eksploatacji

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa ogólne kryteria badań mających na celu wykazanie zgodności nowo skonstruowanego kompletnego pojazdu kolejowego z normami lub innymi dokumentami normatywnymi
Niniejsza Norma Międzynarodowa, w całości lub w części, dotyczy wszystkich pojazdów kolejowych, z wyjątkiem pojazdów specjalnego przeznaczenia, takich jak maszyny do układania torów, urządzenia do czyszczenia podsypki i wózki transportowe do przewozu personelu. Zakres zastosowania normy w odniesieniu do poszczególnych pojazdów zostanie wyraźnie określony w umowie, aby w razie potrzeby uwzględnić wszelkie wymogi prawne.

W zakresie, w jakim ma zastosowanie niniejsza Norma Międzynarodowa, może być wykorzystywana do następujących celów:
- agregatów prądotwórczych zamontowanych na pojeździe przewidzianych do celów pomocniczych;
- przesyłu energii w trolejbusach lub podobnych pojazdach;
- wyposażenia sterującego i pomocniczego pojazdów z nieelektrycznymi układami napędowymi;
- pojazdów poruszających się po wymuszonej drodze, wspieranych lub napędzanych elektrycznie przez układy, które nie wykorzystują przyczepności między kołem a szyną.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61133:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Badanie pojazdów szynowych po zakończeniu budowy a przed wprowadzeniem do eksploatacji
Data publikacji 12-10-2022
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN IEC 61133:2021 [IDT], IEC 61133:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50215:2009 - wersja angielska, PN-EN 50215:2009 - wersja niemiecka
ICS 45.060.01