PN-EN IEC 60947-1:2021-07 - wersja polska

Bez VAT: 369,40  PLN Z VAT: 454,36  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Niniejszy dokument, łącznie z właściwymi normami wyrobu, dotyczy aparatury rozdzielczej
i sterowniczej niskonapięciowej, zwanej dalej aparatami elektrycznymi lub aparatami, przeznaczonymi do stosowania w obwodach o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego.
Niniejszy dokument określa ogólne przepisy i wspólne wymagania bezpieczeństwa, dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej, zawierające między innymi:
- definicje;
- cechy;
- zakres informacji w dokumentacji towarzyszącej;
- normalne warunki pracy, instalowania i transportu, wycofania z użytkowania i demontażu;
- wymagania konstrukcyjne i dotyczące działania;
- sprawdzenie cech i wymagań dotyczących działania;
- aspekty efektywności energetycznej (patrz Załącznik V);
- aspekty środowiskowe.
Niniejsza dokument nie ma zastosowania w odniesieniu do:
- rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych, które są tematem norm wieloczęściowej
IEC 61439, jeżeli mają zastosowanie;
- zacisków przeznaczonych do stosowania z przewodami aluminiowymi;
- użytkowania w atmosferze wybuchowej (patrz norma wieloczęściowa IEC 60079);
- wymagań dotyczących oprogramowania i oprogramowania wbudowanego dla zastosowań bezpieczeństwa funkcjonalnego (patrz IEC 61508-3);
- aspektów bezpieczeństwa cybernetycznego (patrz norma wieloczęściowa IEC 62443).

* wymagane pola

Bez VAT: 369,40  PLN Z VAT: 454,36  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 60947-1:2021-07/AC:2023-03P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60947-1:2021-07 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 27-12-2022
Liczba stron 290
Grupa cenowa XG
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN IEC 60947-1:2021 [IDT], IEC 60947-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60947-1:2010/A1:2011 - wersja angielska, PN-EN 60947-1:2010 - wersja polska, PN-EN 60947-1:2010/A1:2011 - wersja polska, PN-EN 60947-1:2010/A2:2014-12 - wersja polska, PN-EN 60947-1:2010/A2:2014-12 - wersja angielska
ICS 29.130.20
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 60947-1:2021-07/AC:2023-03P