PN-EN 14752+A1:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejściowych w taborze szynowym

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do systemów bocznych drzwi wejściowych dla pasażerów we wszystkich nowo projektowanych pojazdach szynowych, takich jak tramwaj, metro, pociągi podmiejskie, pociągi eksploatowane na liniach głównych i liniach dużych prędkości przewożące pasażerów. Wymagania niniejszego dokumentu mają zastosowanie również do istniejących pojazdów, w których prowadzona jest modernizacja wyposażenia dotyczącego drzwi w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie możliwe. W niniejszym dokumencie określono również metody badania systemów wejściowych. Niniejszy dokument dotyczy systemów wejściowych obsługiwanych ręcznie i z napędem mechanicznym. Do drzwi manualnych nie mają zastosowania rozdziały dotyczące działania z napędem.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
— systemów wejściowych umożliwiających dostęp do wyposażenia, w celu kontroli lub konserwacji i do użytkowania wyłącznie przez załogę;
— drzwi w wagonach towarowych; oraz
— drzwi i otworów przeznaczonych wyłącznie do ewakuacji w warunkach zagrożenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14752+A1:2022-03 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejściowych w taborze szynowym
Data publikacji 07-03-2022
Liczba stron 86
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14752:2019+A1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14752:2020-04 - wersja angielska
ICS 45.140