PN-ETSI EN 302 099 V2.1.1:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Zasilanie urządzeń sieci dostępowej

Zakres

Niniejszy dokument opisuje zasady zasilania urządzeń telekomunikacyjnych (TE) w sieciach dostępowych i zawiera wymagania na systemy zasilania obejmujące:
• charakterystyki interfejsów wejściowych i wyjściowych jednostek zasilających;
• warunki rezerwowego zasilania TE obejmujące jednostkę zasilania;
• dane zarządzania potrzebne do zagwarantowania dostępności usług oraz do zapewnienia utrzymania jednostek zasilania.
Niniejszy dokument bierze pod uwagę charakterystyki urządzeń sieci dostępowej, dla których granice odpowiedzialności w instalacji i projektowaniu źródła zasilania bardzo różnią się od tychże dla urządzeń centrum telekomunikacyjnego: rozciągają się one od „całkowitej integracji źródła zasilania w TE” po „ zdalne zasilanie z odległego źródła”.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do zasilania wszystkich urządzeń sieci dostępowej (miedzianej, światłowodowej, radiowej) umieszczonych poza centrami telekomunikacyjnymi. Sieć dostępowa jest zdefiniowana jako część sieci telekomunikacyjnej, która łączy instalację terminala klienta z pierwszą centralą (jednostką komutacyjną). Terminal klienta i jednostka komutacyjna są wyłączone z obszaru zastosowań niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument opisuje różne konfiguracje zasilania TE:
• Lokalny zasilacz TE
• Zdalne zasilanie TE z centrum miedzianą parą dostępową
• Zasilanie klastrowe klastra TE
• Architektura zasilania wstecznego lub zasilania zwrotnego do zasilania jednostki sieci dostępowej takiej jak ONU, ONT lub zdalne DSL z siedziby klienta poprzez parę miedzianą końcowej dystrybucji dostępu.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 099 V2.1.1:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Inżynieria środowiskowa (EE) -- Zasilanie urządzeń sieci dostępowej
Data publikacji 27-02-2015
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 099 V2.1.1:2014 [IDT]
ICS 33.040.01