Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody ogólnego zastosowania -- Badania w niskiej temperaturze

Zakres

Opisano metody wykonywanych w niskich temperaturach badań mieszanek polwinitowych i polietylenowych. Podano warunki kondycjonowania oraz parametry badań najczęściej stosowanych izolacyjnych i powłokowych materiałów używanych do produkcji kabli, przewodów i sznurów

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60811-1-4:1999 - wersja polska
Tytuł Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody ogólnego zastosowania -- Badania w niskiej temperaturze
Data publikacji 16-11-1999
Data wycofania 01-10-2012
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60811-1-4:1995 [IDT], IEC 60811-1-4:1985/AMD1:1993 [IDT], IEC 60811-1-4:1985/COR1:1986 [IDT], IEC 60811-1-4:1985 [IDT]
Zastępuje PN-E-04160-46:1987 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.01
Zastąpiona przez PN-EN 60811-505:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-506:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-504:2012 - wersja angielska, PN-EN 60811-100:2012 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60811-1-4:1999/A2:2002P